Dnes je středa 27. března 2019   ::   svátek má Emanuel   ::   světec dne sv. Rupert, opat

 

Kontakty:

Římskokatolická farnost Brankovice
Náměstí 109
683 32 Brankovice

Telefon: 515 532 064

E-mail: brankovice@mojefarnost.cz

 

Světec dne

27. března 2019

sv. Rupert, opat

+ r. 623

Z Vormsu do Bavor přišel kolem r. 580, aby hlásal evangelium na žádost vévody Theodora II. Z Řezna se vydal na apoštolskou cestu po Dunaji, zvěstoval víru Avarům a Slovanům. Na zříceninách starořímského města Juvavie zřídil biskupské sídlo a na místě poustevny sv. Maxima chrám a rozsáhlý klášter. Zřídil i tzv. Nonnberg, klášter benediktinek při druhém chrámu. Kolem obou vzniklo město Petrinia, pozdější Salzburg. Rupert zakládal chrámy a kláštery i u alpských Slovanů. Pro blaho lidu dával těžit sůl, opravovat silnice i budovat nové. Jeho heslem bylo: "Ze všeho, co máme, můžeme svým nazývat jen to, co dáme chudým, toť náš poklad v nebi, ostatní nám bere smrt."

Náměty a připomínky k podobě těchto stránek můžete zaslat na adresu farnosti brankovice@mojefarnost.cz